Att svarva i olika träslag

svarv9Att se föremål formas när man svarvar i trä ger en härlig känsla. Man kan svarva oändligt många föremål i trä. Svarvning är väldigt gammal hantverksform. I Egypten svarvade man redan 300 f. Kr. Den äldsta kända ritningen av en svarvmaskin som roterade åt samma håll gjordes av Leonardo da Vinci år 1500 ungefär.

Ett perfekt svarvvirke ska vara tungt och hårt, men ändå lätt att bearbeta och forma. Många nordiska träslag är bra att använda, men kan också vara ganska svåra att få tag i. För att virket ska vara brädgårdstorrt bör det ligga länge luftigt och under tak. Fruktträd är exempel på mycket bra svarvämnen. Fruktträdens virke har ofta en mycket livlig struktur och kulör. Några exempel på fruktträd som passar till svarvning är:

  •  Päron – ett rödbrunt, hårt virke som lämpar sig utmärkt för svarvning .
  •  Körsbär – ett bra svarvvirke med ljus, gulvit ved med gröna och röda skiftningar.
  •  Äpple – ger goda svarvämnen och har rödvit ytved och rödbrun kärna

Nordiska träslag

svarv11Men även andra träslag, ymnigt förekommande här i Norden, fungerar fint till svarvning. Björk är till exempel ett ganska hårt, segt och långfibrigt träslag men mycket bra för svarvning. Björken har ett gulvitt virke och ger ett vackert resultat. Det har dock en tendens att damma mycket om det är för torrt. Lönn är ett ljust svarvvirke som är hårt och lämpar sig bra för att svarva liksom Rönn som har en mer brunaktig kärna med en tät ljusgul, rödaktig ytved. Syren ger mycket bra svarvämnen men kan vara aningen svår att torka. Träslaget har en ljusgul ytved och brunröd kärna. Sälg är ett virke som ofta fungerar mycket bra att svarva då det inte är alltför hårt. Lastveden är gulaktig och livligt tecknad.

…undvik de giftiga

svarv12Man kan alltså svarva i de flesta träslag, men bör undvika idegran som innehåller giftiga ämnen. Även gullregn är giftigt och man bör ha bra ventilation om man svarvar detta ämne. Gullregn är ett utmärkt trä att svarva men man bör använda ett dammfilter för näsa och mun när man slipar det.

Om man har möjlighet att ta tillvara på rivningsvirke borde man göra det. Ibland kan man finna mycket fin ek eller andra bra träsorter att svarva som i hus som rivits.

Comments are closed.